Lijepom našom

          FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI     Konavle su područje na krajnjem hrvatskom jugu. Obalni dio proteže se od Župskoga zaljeva i cavtatskih uvala i otočića preko strmih konavoskih stijena do poluotoka Prevlake i rta Oštra. U središnjem dijelu pruža se plodno Konavosko polje.
         FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI   Turopolje je nizinski kraj južno od Zagreba, između rijeke Save i brežuljkastih Vukomeričkih gorica. Središnjim dijelom teče rijeka Odra. Najveće je naselje grad Velika Gorica. Stari su Rimljani u tom kraju sagradili kameni grad Andautoniju.
          FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI     Imotski  je kraj vrlo bogat vodom. Čista i bistra, pohranjena je u  krškom podzemlju, a na površini se pojavljuje u najčudesnijim oblicima. Veličanstveno Crveno jezero i Modro jezero spomenici su prirode.
        FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI       Rijeka Neretva izvire u susjednoj Bosni i Hercegovini te najvećim dijelom protječe kroz nju. Posljednjih dvadesetak kilometara teče kroz Hrvatsku i ulijeva se u Jadransko more kraj Ploča. Ušće joj je delta – rijeka se lepezasto širi dolinom i stvara rukavce.
FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI Delnice su ne samo najveće naselje u Gorskome kotaru nego i najviši grad u Hrvatskoj. Zima tom kraju donosi obilje snijega, ali i snježnih radosti. Upravo je u Delnicama bila sagrađena hrvatska skijaška skakaonica. Skijati i sanjkati može se i noću na osvijetljenim stazama.
         FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI   Grad Ogulin smjestio se u udolini podno Velike i Male Kapele. Nad njim se uzdiže zagonetna planina Klek, a pod njim u ponoru tajanstveno nestaje rijeka Dobra. O tome su čudesnom krajoliku ispričane mnoge priče i legende.
       FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI   Banovina (Banija) brežuljkasto je i šumovito područje u središnjoj Hrvatskoj. Omeđuju ga rijeke Kupa, Sava, Una i Glina te niska pobrđa u karlovačkom području. Tijekom povijesti na tom je prostoru bilo mnogo bitaka, velikoga junaštva i još većega stradanja.
         FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI       Srijem se prostire između donjega toka rijeka Save i Dunava. Ima dugu i burnu povijest. Teško je stradao u Domovinskome ratu, a dijeli ga državna granica između Republike Hrvatske i Republike Srbije.
     FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK, WIKI       Otok Vis pripada skupini srednjodalmatinskih otoka, a veličinom je deseti među našim otocima. Zbog svojega položaja i prirodnih vrijednosti ima vrlo dugu i burnu povijest. Oko njega i zbog njega vodile su se mnoge bitke.
Stranica 1 of 3123
natrag na vrh