Opći uvjeti našeg poslovanja

Tvrtka prodavatelja MOZAIK KNJIGA d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 08014651 s temeljnim kapitalom od 26.271.000,00 kn; OIB: 57010186553, matični broj: 3741672; broj žiro računa Zagrebačke banke: IBAN HR6423600001101418407.

 1. NARUDŽBA I DOSTAVA

Cijene proizvoda i poštarine izražene su u eurima () sa uključenim iznosom PDV-a. Važeće su one cijene i ostale pogodnosti (popusti, darovi, način dostave, sudjelovanje u iznosu poštarine…) koje su na snazi na dan ispostavljanja narudžbe, odnosno sukladno ranije ugovorenim uvjetima poslovanja sa kupcima pravnim osobama. Važeći je izvorni račun koji primate prilikom plaćanja odnosno dostave na temelju općih uvjeta objavljenih na ovoj stranici i potvrđenih prilikom obrade narudžbe, osim kod pretplate gdje nakon narudžbe primate važeći predračun. Narudžba/ugovor sklapa se na hrvatskom jeziku. Sklopljeni ugovor pohranjuje se u Informacijsko-opskrbnom središtu Mozaik knjiga d.o.o. , Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb.

Kod ugovora sklopljenog na daljinu, kupcu fizičkoj osobi će se, istovremeno s naručenim proizvodom i računom, dostaviti i Potvrda o sklopljenom ugovoru o kupoprodaji.
Plaćanjem otkupnine kod dostave s pouzećem se ujedno potvrđuje da je kupac preuzeo naručeni proizvod

Troškovi pakiranja i slanja iznose 3,85 €. Za članove Svijeta knjige poštarina je 3,90 €, a za narudžbe iznad 40,00 poštarina je besplatna. Za narudžbe putem interneta troškovi poštarine iznose 3,90 , izuzev ako su kupci škole i knjižnice, a iznad 35,00  poštarina je besplatna.

Robu dostavljamo sa zaliha, osim u slučaju pretplate kada je dostavljamo odmah po primitku na skladište pod uvjetom da kupac podmiri ugovorom predviđeni iznos za isporuku te da nema drugih dospjelih dugovanja prema prodavatelju, a  o čemu kupca obavještavamo prilikom same izrade i ispostavljanja narudžbe.

Ako je pošiljka oštećena u transportu te su oštećenja vidljiva molimo da takvu pošiljku kupac ne preuzme već kontaktira Službu za kupce (odaberite link za više podataka) kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Pridržavamo pravo da iznimno (djelomično) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima kada nam na zalihama ponestane naručenih knjiga, ako kod kupca utvrdimo povećani rizik plaćanja, ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili ako je došlo do očite pogreške u cjeniku. U svim tim i sličnim slučajevima odmah ćemo obavijestiti kupca, dopisom, e-poštom ili telefonskim putem, o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.

2. PLAĆANJE

a) cjelokupni iznos prilikom preuzimanja paketa, bankovnom ili kreditnom karticom (prilikom narudžbe)

b) na rate bankovnom ili kreditnom karticom

Iznos koji je veći od 26,28 za kupce Svijeta knjige, odnosno 19,51  za sve ostale fizičke osobe, može se platiti na rate bankovnom ili kreditnom karticom:

 • DINERS (DC) – 2-12 rata, bez limita
 • MASTERCARD Zagrebačka banka – 2-36 rata, limit 39,82 € 
 • MAESTRO Zagrebačka banka – 2-12 rata, limit 26,54 € 
 • VISA Zagrebačka banka – 2-24 rata, limit 39,82
 • MAESTRO / VISA PBZ – 2-6 rata, bez limita
 • VISA Premium PBZ – 2-24 rata, bez limita

Kupcu fizičkoj osobi se iznimno može odobriti plaćanje općim uplatnicama prema uobičajenoj financijskoj procjeni platežne sposobnosti kupca, a čija bi procjena ovisila o učestalosti kupnji i trajanju članstva, kao i eventualnom postojanju dospjelog dugovanja ili postupka prisilne naplate, kao i drugih relevantnih okolnosti prema procjeni prodavatelja.

Ako je kupac pravna osoba plaćanje se vrši po već unaprijed ugovorenim uvjetima s pojedinim kupcima ili pak prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja.

U slučaju da kupac u roku prema ponudi ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a prodavatelj i kupac nisu ugovorili  drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za prodavatelja i ista se briše iz sustava.

Kod obročnog plaćanja kupac može raskinuti ugovor ako to pisano preporučenom poštom priopći prodavatelju na adresu naznačenu u Ugovoru, i to u roku od 3 dana od sklapanja ugovora te se ovoga prava kupac ne može odreći unaprijed.

U slučaju kašnjenja s ispunjenjem plaćanja dospjelih obroka prodavatelj zaračunava zatezne kamate po stopi zakonske zatezne kamate.

U slučaju da kupac ne plati po dospijeću uzastopno dvije rate koje čine najmanje 1/8 cijene kupljenog proizvoda, odnosno ako ne plati jedan obrok pod uvjetom da za isplatu ostatka cijene nije predviđeno više od četiri obroka, prodavatelj može zahtijevati od kupca isplatu cijelog ostatka cijene. U tom slučaju prodavatelj će prije toga ostaviti kupcu naknadni rok od minimalno 15 dana za isplatu ostatka cijene, o čemu ga je dužan obavijestiti preporučeno poštom s povratnicom.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Kupac u određenim promotivnim akcijama može istovremeno, uz narudžbu knjige u pretplati, čija isporuka će biti moguća nakon izlaska iz tiska pod uvjetom da u tom trenutku budu plaćene svi dospjeli obroci, istovremeno kupiti i druge ponuđene proizvode po akcijskoj cjeni s popustom, a koji će odmah biti isporučeni kupcu zajedno s općim uplatnicama predviđenim za obročno plaćanje.

U slučaju nepodmirenja dospjelih obroka predviđenih za isporuku knjige u pretplati, Mozaik knjiga će izvršiti storno ranije izdanog računa te kupcu izdati novi račun, kojim će ga se teretiti za iznos ostalih isporučenih proizvoda naručenih u kompletu s knjigom, ako isti nisu podmireni u cijelosti, i to po redovnoj prodajnoj cijeni bez popusta, koji je bio prethodno obračunat prilikom istovremene narudžbe knjige u pretplati.

WEB kupovina

Internetsku prodaju obavlja Mozaik knjiga d.o.o., Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb; WebShop@mozaik-knjiga.hr (odaberite link za slanje e-poruke)

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Mozaik knjiga d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Mozaika knjiga i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Sva plaćanja se izvršavaju u eurima (). Prilikom naplate vašom kreditnom karticom iznos u eurima () se pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

Prijavom na listu primatelja newslettera, kupac fizička osoba će na svoju e-mail adresu primiti kod s kojim ostvaruje 10 posto popusta na kupnju. Kod se ne može koristiti za kupnju luksuznih izdanja: Veličanstvenog Leonarda, Božanskog Rafaela, Sikstinske kapele, Bosanskog kraljevstva i Biblije, niti na naslove sa sniženom cijenom.

 1. PRAVA S OSNOVA JAMSTVA I MATERIJALNIH NEDOSTATAKA

Za neispravnu tehničku robu i kvar nastao korištenjem potrebno je provjeriti upute na Jamstvenom listu te kontaktirati ovlašteni servis, čime se ne dira u prava koja kupcu pripadaju s osnova postojanja materijalnih nedostataka o postojanju kojih je kupac dužan pravovremeno pisanim putem obavijestiti prodavatelja, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 1. UPITI I KOMENTARI

Svoje upite, komentare i pritužbe kupac može poslati pisanim putem, putem e-pošte ili telefonskim putem na kontakte Službe za kupce. (odaberite link za više podataka)

5.  PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac Fizička osoba ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od primitka predmeta kupoprodaje o čemu je, prije isteka navedenog roka, dužan pisanim putem, obavijestiti prodavatelja kako bi se navedeni raskid mogao smatrati valjanim.

Kupac Fizička osoba snosi izravne troškove povrata robe i odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Knjige ili druge proizvode treba vratiti u stanju u kakvom su bili u trenutku isporuke, u originalnoj odnosno prodajnoj ambalaži te upakirane u za to predviđene kartonske pakete odnosno u transportnu ambalažu.

Ambalažom se smatra svaki proizvod bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen ili je korišten za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, i to od prodavatelja do kupca.

Ako kod povrata robe Mozaik knjiga d.o.o. zaprimi od strane kupca oštećenu originalnu ambalažu ima pravo umanjiti iznos koji je dužan vratiti kupcu zbog zahtijevanog jednostranog raskida ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača povrat plaćenoga iznosa izvršit ćemo nakon što zaprimimo povrat artikla koji mora biti najkasnije 14 dana od dana izjave kupca o jednostranom raskidu ugovora.

Kod narudžbi koje se sastoje od više dijelova (npr. komplet knjiga, komplet pribora, komplet CD-a…) potrebno je vratiti cijeli komplet.

Ako kupac plati cjelokupni ili djelomičan iznos prilikom preuzimanja paketa i nema drugih dugovanja prema Mozaiku knjiga d.o.o., vraćamo ukupan iznos uplate na tekući račun kupca. Ako kupac ima dugovanja prema Mozaiku knjiga d.o.o. po drugim narudžbama umanjit ćemo ukupno dugovanje prema Mozaiku knjiga d.o.o. za vrijednost uplaćenoga iznosa vraćenog proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat isključen je u slučajevima za:

 • Povrate nakon 14 dana od dana primitka paketa tj. dana slanja raskida ugovora
 • Oštećene artikle i tehničku robu gdje su oštećenja nastala nakon preuzimanja paketa
 • Tehničku robu koja nema originalnu ambalažu te sve popratne sadržaje i dijelove koje proizvod sadrži
 • Ugovor o nabavi revija i periodičnog tiska
 • Audio i video zapise ili računalne programe – otpakirane ili otvoren sigurnosni pečat osim ako je riječ o neispravnom proizvodu
 • Zapečaćenu robu koja zbog higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave; kao što su kozmetički proizvodi te dodaci prehrani
 • Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

Uz povrat je potrebno poslati ispunjeni obrazac dostupan na našoj web stranici (odaberite link za otvaranje obrasca) i nasloviti na adresu:

Mozaik knjiga d.o.o., Logistički centar, Gospodarska 9, 10431 Sveta Nedelja

 6. KORIŠTENJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sklapanjem Ugovora kupac daje suglasnost prodavatelju da koristi osobne podatke kupca radi unosa u zbirku osobnih podataka u svrhu realizacije Ugovora i njihove obrade u marketinške svrhe.

Kupac ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka u marketinške svrhe.

Prodavatelj jamči zaštitu osobnih podataka kupca u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka a kako je detaljno predviđeno Pravilima privatnosti, zaštiti osobnih podataka i korištenja kolačića (eng. cookies) objavljenima na internetskoj stranici prodavatelja.

MK će sve zahtjeve koji se odnose na prava pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka primati na e-mail adresu dpo@mozaik-knjiga.hr ili poštom na adresu Mozaik knjiga d.o.o. (n/r. osobe ovlaštene za zaštitu osobnih podataka), Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb ili telefonom na broj 01 6053 990.

7.  PROMJENA OSOBNIH PODATAKA

Kupac se obvezuje da će sve promjene do kojih bi moglo doći vezano uz promjenu prebivališta, adrese sjedišta ili statusne promjene nakon datuma sklapanja ugovora, odnosno narudžbe, javiti Mozaiku knjiga d.o.o. najkasnije u roku osam dana.

8.  IZMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja Društvo će korisnika obavijestiti putem internetske stranice Društva. Izmjene stupaju na snagu 14 (četrnaest) dana od objave na navedenoj web-stranici Društva.

Sve sporove nastale u vezi s ovim uvjetima i njihovom valjanosti ugovorne će strane riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada će ugovoriti nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

x

Prijavite se na newsletter i ostvarite 10% popusta na prvu kupnju!

Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete poslovanja i Pravila privatnosti

Svojom prijavom dopuštam Mozaiku knjiga d.o.o. da obrađuju moje osobne podatke u svrhu obavještavanja o njihovim ponudama, do mog povlačenja suglasnosti.