Kontakt

Mozaik knjiga d.o.o.
Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb
E-pošta: info@mozaik-knjiga.hr
MB: 3741672
OIB: 57010186553
IBAN: HR64 2360 001 1014 1840 7
Temeljni kapital: 26.271,00
Osnivač: Mladinska knjiga založba d.d.
Uprava Bojan Vidmar

——————————————————

SLUŽBE ZA KUPCE:

Prodaja fizičkim osobama – SLUŽBA ZA KUPCE
Tel. 01 6053 990
Fax. 01 6315 209
E-pošta: kataloska.prodaja@mozaik-knjiga.hr 
Besplatni broj telefona za narudžbu: 0800 1011

Reader’s Digest – SLUŽBA ZA KUPCE
Tel. 01 6053 988
Fax. 01 6315 209
E-pošta: rd-info@mozaik-knjiga.hr

Svijet knjige – SLUŽBA ZA KUPCE
Tel. 01 6053 955
Fax. 01 6315 209
E-pošta: svijet-knjige@mozaik-knjiga.hr
Besplatni broj telefona za narudžbu: 0800 1016

———————————————————

Prodaja pravnim osobama
Tel. 01 6315 211
Fax. 01 6178 948
E-pošta: daria.boric@mozaik-knjiga.hr

Časopisi za djecu Prvi izbor i Moj planet
Tel. 01 6053 965
Fax. 01 6178 948
E-pošta: casopisi@mozaik-knjiga.hr

Odnosi s javnošću
Tel. 01 6315 242
Fax. 01 6178 948
E-pošta: ana.tafra@mozaik-knjiga.hr

Tajništvo Uprave
Tel. 01 6315 124
Fax. 01 6315 222
E-pošta: iskra.kolovrat@mozaik-knjiga.hr

Redakcija
Tel. 01 6315 112, 140
Fax. 01 6315 222
E-pošta: lovorka.galic@mozaik-knjiga.hr

Služba ljudskih resursa
Tel. 01 6315 111
Fax. 01 6315 144
E-pošta: kadrovska.sluzba@mozaik-knjiga.hr