Opći uvjeti

Internetsku prodaju kataloga “MOZAIK” obavlja Mozaik knjiga d.o.o., Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb; kataloška.prodaja@mozaik-knjiga.hr (odaberite link za slanje e-poruke)

Tvrtka je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 08014651 s temeljnim kapitalom od 26.271.000,00 kn; matični broj: 3741672; broj žiro računa Zagrebačke banke: 2360000-1101418407.

Cijene proizvoda i poštarine izražene su u kunama (kn). Važeće su one cijene i ostale pogodnosti (popusti, darovi, način dostave, sudjelovanje u iznosu poštarine…) koje su na snazi na dan ispostavljanja narudžbe. Važeći je izvorni račun koji primate prilikom plaćanja odnosno dostave na temelju općih uvjeta objavljenih na toj stranici i potvrđenih prilikom obrade narudžbe, osim kod pretplate gdje nakon narudžbe primate važeći predračun. Narudžba/ugovor sklapa se na hrvatskom jeziku. Sklopljeni ugovor pohranjuje se u Informacijsko-opskrbnom središtu Mozaika knjiga d.o.o. , Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb.

Robu dostavljamo sa zaliha, osim u slučaju predbilježbi kada je dostavljamo odmah po primitku na skladište, o čemu kupca obavještavamo prilikom same izrade i ispostavljanja narudžbe.

1. PLAĆANJE
a) cjelokupni iznos prilikom preuzimanja paketa, bankovnom ili kreditnom karticom (prilikom narudžbe)
b) na rate općom uplatnicom, bankovnom ili kreditnom karticom

Brojevi rata bankovnih i kreditnih kartica i limiti kupnje:
• AMERICAN (AM) – 2-6 rata, bez limita
• AMERICAN (AM) – 7-12 rata, limit 2000 kn
• DINERS (DC) – 2-12 rata, bez limita
• MASTERCARD Zagrebačka banka – 2-24 rata, limit 300 kn
• MAESTRO Zagrebačka banka – 2-12 rata, limit 200 kn
• VISA AM Zagrebačka banka – 2-24 rata, limit 300 kn
• MAESTRO / VISA PBZ – 2-6 rata, bez limita
• MASTERCARD / VISA Splitska banka – 2-12 rata, bez limita

Troškovi pakiranja i slanja iznose 29 kn.

U slučaju kašnjenja s ispunjenjem plaćanja dospjelih obroka prodavatelj zaračunava zatezne kamate po stopi zakonske zatezne kamate. U slučaju da kupac ne plati po dospijeću uzastopno dvije rate, cjelokupno preostalo dugovanje dospijeva odmah na naplatu. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

2. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Kupac ima pravo obavijestiti Mozaik knjiga d.o.o. da jednostrano raskida ugovor u roku od 14 dana od primitka predmeta narudžbe. Povrat primljenih proizvoda u navedenom roku smatrati će se raskidom ugovora. Kupac snosi izravne troškove povrata robe i odgovora za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Knjige ili druge proizvode treba vratiti u stanju u kakvom su bili u trenutku isporuke, u originalnoj odnosno prodajnoj ambalaži te upakirane u za to predviđene kartonske pakete odnosno u transportnu ambalažu. Ambalažom se smatra svaki proizvod bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen ili je korišten za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, i to od prodavatelja do kupca.

Svoje upite, komentare i pritužbe kupac može poslati pisanim putem, putem e-pošte ili telefonskim putem na kontakte Službe za kupce. (odaberite link za više podataka)

Uz povrat je potrebno poslati ispunjeni obrazac (odaberite link za otvaranje obrasca) i nasloviti na adresu:
Mozaik knjiga d.o.o., Logistički centar, Gospodarska 9, 10 431 Sveta Nedelja.

Pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat isključen je u slučajevima za:

  • Povrate nakon 14 dana od dana primitka paketa tj. dana slanja raskida ugovora
  • Oštećene artikle i tehničku robu gdje su oštećenja nastala nakon preuzimanja paketa
  • Tehničku robu koja nema originalnu ambalažu te sve popratne sadržaje i dijelove koje proizvod sadrži
  • Ugovor o nabavi revija i periodičnog tiska
  • Audio i video zapise ili računalne programe – otpakirane ili otvoren sigurnosni pečat osim ako je riječ o neispravnom proizvodu
  • Zapečaćenu robu koja zbog higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave; kao što su kozmetički proizvodi te dodaci prehrani
  • Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

Važne napomene:

• Kod narudžbi koje se sastoji od više dijelova (npr. komplet knjiga, komplet pribora, komplet CD-a…) potrebno je vratiti cijeli komplet
• Za neispravnu tehničku robu i kvar nastao korištenjem potrebno je provjeriti upute na Jamstvenom listu te kontaktirate ovlašteni servis
• Ako je pošiljka oštećena u transportu te su oštećenja vidljiva molimo da takvu pošiljku kupac ne preuzme već kontaktira Službu za kupce  (odaberite link za više podataka) kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora u skladu s Zakonu o zaštiti potrošača  povrat plaćenoga iznosa izvršiti ćemo nakon što zaprimimo povrat artikla koji mora biti najkasnije 14 dana o dana izjave kupca o jednostranom raskidu ugovora.

Ukoliko kupac plati cjelokupni ili djelomičan iznos prilikom preuzimanja paketa i nema drugih dugovanja prema Mozaiku knjiga d.o.o., vraćamo ukupni iznos uplate na tekući račun kupca. Ukoliko kupac ima dugovanja prema Mozaiku knjiga d.o.o.,po drugim narudžbama umanjiti ćemo ukupno dugovanje prema Mozaiku knjiga d.o.o. za vrijednost uplaćenoga iznosa vraćenog proizvoda.

Pridržavamo pravo da iznimno (djelomično) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima kada nam na zalihama ponestane naručenih knjiga, ako kod kupca utvrdimo povećani rizik plaćanja, ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili ako je došlo do očite pogreške u cjeniku. U svim tim i sličnim slučajevima odmah ćemo obavijestiti kupca, dopisom, e-poštom ili telefonskim putem, o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.

3. ZAŠTITA PODATAKA
Svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje u marketinške svrhe danih osobnih podataka kupac daje prilikom slanja narudžbenice ili slanjem dokumenata za sudjelovanje u Nagradnoj igri, a sukladno s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) te odobrenim pravilima pojedine nagradne igre, njihovim popunjavanjem putem internetske aplikacije, prosljeđivanjem telefonskom operateru ili na drugi način, čime ujedno prihvaćaju i uvjete pravila pojedine nagradne igre.
Osobni podaci sudionika dostavljati će se Ministarstvu financija sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara i drugim korisnicima radi obrade podataka te u svrhu marketinških aktivnosti, za što korisnik daje privolu svojom prijavom u nagradnu igru.

Vaši su podaci zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 160/11) i Zakonom o zaštiti potrošača NN 78/12).
Ako sudionik ne želi da se njegovi osobni podaci s prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na adresu sjedišta Priređivača, na temelju čega će se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe. Dođe li do promjene osobnih podataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je prijaviti promjenu telefonskim putem ili poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Priređivača.

Podnositelj zahtjeva će o poduzetim radnjama biti obaviješten u roku od sljedećih 14 dana o trošku Mozaika knjiga d.o.o. Navedena obavijest sadrži i naznaku da će kupac možda u sljedeća tri mjeseca zaprimiti nove ponude zbog nemogućnosti izuzimanja pojedinih ponuda iz ukupnog broja tiskanih ponuda pripremljenih za slanje.
Ako dođe do promjene osobnih podataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je prijaviti promjenu telefonskim putem ili poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Priređivača.

WEB kupovina

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Mozaik knjiga obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Mozaika knjiga i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Sva plaćanja se izvršavaju u Hrvatskim kunama. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom iznos u HRK se pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

4. PROMJENA OSOBNIH PODATAKA
Kupac se obvezuje da će sve promjene do kojih bi moglo doći vezano uz promjenu prebivališta ili zaposlenja nakon datuma sklapanja ugovora, odnosno narudžbe, javiti Mozaiku knjiga d.o.o. najkasnije u roku osam dana. Ako obvezu ne ispuni, podatke o kupcu Mozaik knjiga d.o.o. tražit će posredstvom nadležnih institucija.