Poštovani,

hvala Vam na Vašoj narudžbi.

Časopis će Vam biti poslan u narednih 7 dana, a račun za pretplatu u drugoj polovici studenog.

Vaš Mozaik knjiga