Nagradna igra Časopisi 2021

Temeljem članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN8/10), Mozaik knjiga d.o.o. za nakladničku djelatnost i turistička agencija, Zagreb, Karlovačka cesta 24 A, MB: 3741672; OIB 57010186553 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuje cjelovit postupak organiziranja nagradne igre, uvjeti i način sudjelovanja u nagradnoj igri koju priređuje Mozaik knjiga d.o.o. pod nazivom “OSVOJI NAGRADE – PRETPLATI SE NA DJEČJE ČASOPISE“.

Članak 2.

Nagradna igra traje od 05. rujna 2021. do 19. studenoga 2021. godine (uključujući oba datuma).

Javno izvlačenje dobitnika u nagradnoj igri održat će se 30. Studenoga 2021. godine u 12:00 sati u prostorijama Priređivača, Zagreb, Karlovačka cesta 24 A.

Sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara, pravilnik nagradne igre bit će objavljen u javnom mediju, kao i na internetskim stranicama Mozaika knjiga.

Internetska stranica za sudjelovanje u nagradnoj igri, povezana s promotivnim oglasom distribuiranim putem Interneta, u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, sadrži relevantne dijelove pravila nagradne igre, na način iz kojeg je razvidno da se radi o nagradnoj igri te da nitko nije dobitnik bilo koje nagrade iz nagradnog fonda sve dok isti ne bude izvučen sukladno ovim pravilima.

Prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri, distribuirani putem Pošte, tiska ili Interneta, u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, sadrže detalje o nagradi i relevantne dijelove pravila nagradne igre, na način iz kojeg je razvidno da se radi o nagradnoj igri te da nitko nije dobitnik nagrade iz nagradnog fonda sve dok isti ne bude izvučen sukladno ovim pravilima.

Članak 3.

Obveze sudionika nagradne igre, odnosno pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, ukoliko se za vrijeme trajanja nagradne igre, a ne kasnije od 19. studenog 2021. u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača:

– prijave Priređivaču putem Interneta ili elektroničke pošte svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, broj telefona, email adresa) te naruče pretplatu (godišnja i polugodišnja pretplata na magazine MOJ PLANET i PRVI IZBOR) na proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude Priređivača na linku https://mozaik-knjiga.hr/casopisi/

– prijave Priređivaču putem narudžbenice fizički poslane na sve škole (PRVI IZBOR, MOJ PLANET) i pošalju poštom, ili donošenjem pošte(kupona) sa naznakom „ZA NAGRADNU IGRU OSVOJI POKLONE – PRETPLATI SE NA DJEČJE ČASOPISE“, osobno u sjedište Priređivača uz svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-mail adresa) pod uvjetom da je sudionik i sam pretplatnik (godišnje ili polugodišnje pretplate) dječjih časopisa.

Svaki sudionik igre može se samo jednom prijaviti sa svojim osobnim podacima i samo jednom sudjeluje u izvlačenju nagrade. Višestruke prijave ne uvećavaju mogućnost osvajanja nagrade.

Zaposlenici Priređivača i njihovi bliski srodnici, kao i vanjski suradnici koji su sudjelovali u

realizaciji nagradne igre ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Članak 4.

Promotivni materijali koji se objavljuju na Internetu mogu se sastojati od:

– promotivnog oglasa (banneri)

– internetske stranice koja sadrži službeni opis pravila i tijeka nagradne igre, opis proizvoda u

sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, objašnjenje kako se proizvod može naručiti,

cijenu i način plaćanja, pogodnosti vezane uz narudžbu proizvoda.

– dokumenta za sudjelovanje koji primatelj treba poslati Priređivaču kako bi sudjelovao u

nagradnoj igri,

– sažetak pravila nagradne igre,

– element kojim se potvrđuje sudjelovanje u nagradnoj igri

– ostalih promotivnih materijala koji se prilažu u informativne ili promidžbene svrhe.

Krajnji rok za primitak prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri je 19. studeni 2021. godine.

Članak 5.

Prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri zaprimljeni od strane Priređivača u adresiranim povratnim omotnicama obrađuju se, slažu i pohranjuju ovisno o datumu primitka, na dnevnoj osnovi u službenim prostorijama Priređivača, dok se elektroničkim putem zaprimljeni podaci za sudjelovanje u nagradnoj igri obrađuju u Službi za kupce u sjedištu Priređivača.

Svi zaprimljeni prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuju se na sigurnome mjestu do dana izvlačenja nagrada. Informacija o točnom datumu kada je sudionik poslao prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuje se u računalnom programu.

Članak 6.

Nagrada se izvlači putem računala.

Popis dobitnika sastavlja se po završetku izvlačenja, a dobitnici se obavještavaju o osvojenim nagradama i njihovom preuzimanju u skladu s člancima 14. i 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Na pisani zahtjev Priređivač se obvezuje dostaviti ime dobitnika onim sudionicima nagradne igre koji uz zahtjev prilože frankiranu povratnu omotnicu.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 30. studenoga 2021. u 12 sati u sjedištu Priređivača, Karlovačka cesta 24 A, 10 000 Zagreb, u prisutnosti tročlane komisije, koju određuje direktor, a koja će pratiti izvlačenje i ispravnost postupka izvlačenja. U ovom izvlačenju sudjeluju sve pristigle i obrađene prijave do 19. studenog 2021.

Članak 8.

Priređivač s najvećom pozornošću vodi računa da prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri pristignu Priređivaču te da su uključene u izvlačenje. Ako unatoč svim tim nastojanjima prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri ne stignu do Priređivača i nisu uključene u izvlačenje, Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost. Osim toga, Priređivač ne preuzima odgovornost ni za kakve nedostatke u funkcioniranju ili stanju nagrade.

Činom preuzimanja nagrade, odnosno potpisivanjem ugovora o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 9.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 18.583,00 kn sastoji se od 82 nagrade:

FOND NAGRADA

R.br.ArtiklBroj dobitnikaJedinična cijena nagradeUkupan iznos nagradnog fonda
1Laptop acer125992.599,00
2Tablet NOA1699699,00
3Enciklopedija općeg znanja302978.910,00
4Gregov dnevnik 1 – kronike G.H.30792.370,00
5Vladari Hrvatske102972.970,00
6Selfie štap1099990,00
Ukupno82 18.538,00

Nagrada nije zamjenjiva za protuvrijednost u novcu.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 10.

Dobitnik nagrade treba pružiti sljedeće dokumente i izjave:

– dobitnik izjavljuje da nije djelatnik Priređivača, kao i da nije sudjelovao u realizaciji nagradne igre kao vanjski suradnik, te da nije bliski srodnik radnika Priređivača kao i vanjskog suradnika u realizaciji nagradne igre.

– osobne dokumente kojima se na nedvojben način dokazuje dobitnikov identitet, nužan za uručenje i preuzimanje nagrade.

– pristanak da Mozaik knjiga d.o.o. koristi njegove osobne podatke, ime, prezime, adresu i fotografiju, i njihov tiskani, zvučni, slikovni i/ili video materijal u svrhu oglašavanja i reklamiranja, bez obveze na naknadu.

Članak 11.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika primljene bilo kojim od navedenih kanala za potvrdu sudjelovanja u nagradnoj igri. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privolu za prikupljanje i obradu danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima sudionici potvrđuju davanjem svojih podataka i potvrdom sudjelovanja u nagradnoj igri, čime ujedno i prihvaćaju uvjete ovih Pravila. Osobni podaci sudionika neće se dostavljati drugim korisnicima osim radi obrade podataka, i osim Ministarstvu financija sukladno čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Ako sudionik ne želi da se njegovi osobni podaci s prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na Priređivača, Karlovačka cesta 14 A, Zagreb, temeljem čega će se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe, ili kontaktirati službu za korisnike Priređivača i usmenim nalogom zatražiti izuzimanje njegovih osobnih podataka od korištenja u marketinške svrhe. Ako dođe do promjene osobnih podataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je prijaviti promjenu telefonskim putem ili poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Priređivača.

Članak 12.

Bilo kakva pitanja vezana uz nagradnu igru mogu se uputiti Službi za kupce Priređivača na telefonski broj 0800 10 13 ili 01/6053 965 ili upit na e-mail: casopisi@mozaik-knjiga.hr

Članak 13.

Priređivač se obvezuje isplatiti troškove poreza za sve nagrade odgovarajućim poreznim tijelima.

Članak 14.

U slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti Priređivač zadržava pravo prekida nagradne igre, o čemu će sudionici biti obaviješteni u dnevnim novinama.

Članak 15.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora sudionici nagradne igre i Priređivač utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/333

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 09. kolovoz 2021.