REZULTATI IZVLAČENJA 2.KOLA NAGRADNE IGRE MOZAIKA KNJIGA “BOGATE NAGRADE -CIJELE GODINE!”

Tročlana komisija za izvlačenje dobitnika, na čelu s predsjednikom Komisije i u nazočnosti javnog bilježnika, provela je 12. srpnja 2011. godine u 12 sati u sjedištu izdavačke kuće Mozaik knjiga d.o.o. nagradno izvlačenje 2. kola nagradne igre BOGATE NAGRADE – CIJELE GODINE! ukupnog nagradnog fonda u vrijednosti 214.636,00 kn. Izvlačenje je provedeno u skladu s objavljenim Pravilnikom nagradne igre. Komisija je izvukla slijedeću dobitnicu:

NAGRADA 2. KOLA
PUTOVANJE – 15.000,00 KN
DANICA VITEZ
Augusta Šenoe 30, 42 204 Turčin

Čestitamo sretnoj dobitnici!

KLASA: UP/I-460-02/10-01/951
UR.BROJ: 513-07-21-07/10-4
Zagreb, 29. prosinca 2010
Suglasnost izdalo Ministarstvo financija