VELIKI SUVREMENI SLOVENSKO-HRVATSKI I HRVATSKO-SLOVENSKI RJEČNIK

Anita Peti-Stantić
Prvi rječnik ovog obujma od samostalnosti Slovenije i Hrvatske. 
Zadnji sličan rječnik je onaj Jurančićev iz 1981.

Ovaj praktičan i pregledan rječnik sadrži oko 30.000 rječničkih natuknica
sa svake strane iz suvremenoga slovenskog i hrvatskog jezika.
Za oprimjerenje i naglašavanje leksičkih jedinica korišteni su postojeći
elektronski korpusi te višejezični i jednojezični rječnici.
Gdje god je bilo važno, navedeni su parovi riječi istoga i bliskoga ili
suprotnoga značenja (sinonimi i antonimi),kao i brojne uputnice kojima
se čitateljeva pažnja dodatno usmjerava na riječi koje su po značenju
povezane s riječi koju se objašnjava.

Posebno su označeni tzv. lažni prijatelji, tj. one riječi koje će govornik
slovenskoga jezika prepoznati kao riječi svoga jezika u hrvatskom i
pogrešno ih protumačiti, jer te riječi u hrvatskom ne znače isto što i
u slovenskom i obratno.

Rječnik je osmišljen tako da zadovolji potrebe akademske zajednice
i svih onih koji uče slovenski i hrvatski na drugim razinama ili kojima
je u svakodnevnom poslu potreban rječnik ovoga tipa.
Dragocjen je priručnik učenicima i studentima u objema zemljama,
svima zainteresiranima za kontrastivno i usporedno proučavanje,
prevoditeljima i poslovnim ljudima, ali i svima onima koji žele čitati
tekstove na susjednom i srodnom jeziku, za što im treba tek mala
pomoć