SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA

Ivan Mažuranić

Smrt Smail-age Čengića, klasično djelo hrvatske književnosti,  romantični je spjev od 1134 stiha (osmeraca i deseteraca) komponiranih u pet pjevanja, nastao djelomice po narudžbi Dimitrija Demetra Osnovnu građu Mažuranić pronalazi u zbiljskome događaju, pogibiji turskoga junaka i hercegovačkoga paše Smail-age Čengića u sukobu s Crnogorcima u jesen 1840. Osnovna ideja spjeva je prolaznost sile, vjera u pravdu i konačnu pobjedu dobra u životu.