GNIJEZDO VRH TIMORA

Ivan Mažuranić

Gnijezdo vrh timora Ivana Mažuranića Kravarov je autorski antologičarski izbor koji Mažuranića predstavlja u skladu s dosezima moderne književne znanosti i osobnih umjetničkih kriterija. Uvršteno je najveće dostignuće hrvatske preporodne književnosti Smrt Smail-age Čengića. Kravar poticajno obrazlaže pjesnikovu odluku da se u svome ključnom djelu pozabavi ratnom epizodom iz povijesti drugoga južnoslavenskog naroda, to nije dokumentarističko djelo, nego ambiciozno umjetničko ostvarenje u kojem estetska funkcija nadređuje historiografskoj preciznosti. U knjizi Gnijezdo vrh timora objavljena je i Mažuranićeva dopuna Osmana koja se prvi put predstavlja kao izvorno Mažuranićevo djelo koje slijedi tendencije tipične za vlastiti književni kontekst, za književnu romantiku.