DRUGI DNEVNIK PAULINE P.

Sanja Polak

DRUGI DNEVNIK PAULINE P. – 14. izdanje

Razmišljala sam ovih dana što ću biti kad odrastem. Razmišljala i odlučila. Bit ću samo mama. Nakon osnovne, upisati ću se u gimnaziju za mame…