DNEVNIK PAULINE P.

Sanja Polak

DNEVNIK PAULINE P.

S Paulinom P. upoznata su već sva djeca, a svoje je mjesto pronašla i u obveznoj školskoj lektiri.