ČETIRI GODIŠNJA DOBA

Pika Vončina

ČETIRI GODIŠNJA DOBA

Proljeće će jednoj gusjenici promijeniti život.

Ljeto će jednom lavu promijeniti frizuru.

Jedne će se jeseni slon na vrijeme početi pripremati za zimu, koju obožava pingvin frederik na dalekoj antarktici.