BOJE

Grupa autora

Najmlađi će na fotografijama prepoznavati različite predmete, životinje i boje i razvijati jezične sposobnosti.