U sljedećem broju

SVIJET – Yakushima

DIVLJE ŽIVOTINJE – Mama-taksi

PODVODNI SVIJET – Morske lampice – bioluminescencija

 

 

 

 

FOTOGRAFIJE: Shutterstock