Nagrađeni

TKO SAM?
Nagrađeni iz 7. broja, ožujak 2017.:
Inka Vuković, Vijenac Ive Marinkovića 13, 47 300 Ogulin
Gabriel Grbac, Mukinje 23 , 53 231 Plitvička jezera
Matija Šild, Pilinka 36b, 10 251 Hrvatski Leskovac

ZOO PITANJE
Nagrađeni iz 7. broja, ožujak 2017.:
Juraj Hure, Jakova Dujmovića 1, 21 450 Hvar
Roberto Berc, Gospočak 45, 10 000 Zagreb

NAGRADNI KVIZ
Nagrađeni iz 7. broja, ožujak 2017.:
Andrija Govorčinović, Antuna Vakanovića 10, 44 430 Hrvatska Kostajnica
Željka Oštarić, Mila Cipre 45, 23 000 Zadar
Nataša Katinić, Omladinska 1a, 35 253 Brodski Stupnik, Slavonski Brod

VAŠA POŠTA
Nagrađeni iz 7. broja, ožujak 2017.:
Božo Bajan, Malekova 26, 10 040 Zagreb