Nagrađeni

TKO SAM?
Nagrađeni iz 4. broja, prosinac 2017.:
Lovro Vunić, Save Vukelića 11, 51 000 Rijeka
Luka Jerković, Mosorska 6, 35 000 Slavonski Brod
Karmela Švić, Švići 38 a, 52 333 Podpićan

ZOO PITANJE
Nagrađeni iz 4. broja, prosinac 2017.:
David Milohanić, Štefanije Ravnić 14, 52 000 Pazin
Anamari Bevanda, Gornja Vežica 6 a, 51 000 Rijeka

NAGRADNI KVIZ
Nagrađeni iz 4. broja, prosinac 2017.:
Aleksandar Kuček, Remetinec 232b, 42 220 Novi Marof
Mathias Barišić, Dragutina Domjanića 3, 31 000 Osijek
Sunčica Laptoš, Bogomolec Praporčan, Petranova ulica 14, 40 314 Selnica

VAŠA POŠTA
Nagrađeni iz 4. broja, prosinac 2017.:
Lovro Babić, Krasica 48b, 51224 Krasica