Nagrađeni

TKO SAM?
Nagrađeni iz 9. broja, svibanj 2017.:
Barbara Vajda, Mala Paka 7b, 47 276 Žakanje
Dora Brocić, Novo Naselje 18a (Bilice), 22 000 Šibenik
Lucija Brajković, Laščinska cesta 109a, 10 000 Zagreb

ZOO PITANJE
Nagrađeni iz 9. broja, svibanj 2017.:
Ivano Lukačević, Nikole Pavića 4, 40 000 Čakovec
Petar Komljenović, Krste Frankopana 56c,43 000 Bjelovar

NAGRADNI KVIZ
Nagrađeni iz 9. broja, svibanj 2017.:
Sara Jurić, Jakšina 9, Novaki, 10 431 Sveta Nedjelja
Marija Jukić, Dr. Ante Starčevića 46/39, 32 010 Vukovar
Klara Kumir, Domovinskog rata 20, 21 210 Solin

VAŠA POŠTA
Nagrađeni iz 9. broja, svibanj 2017.:
Vlaho Šabadin, Paska Baburice 7, 20 000 Dubrovnik