Cjenik oglašavanja u reviji PRVI IZBOR

Prvi-Izbor-Cjenik_-s1

KONTAKT:

Daria Borić
T. +385 (0)1 63 15 211 F. +385 (0)1 61 78 948
daria.boric@mozaik-knjiga.hr
Mozaik knjiga d.o.o., Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb, Croatia

Dragica Pavlićević
T. +385 (0)1 63 15 267 F. +385 (0)1 61 78 948
dragica.pavlicevic@mozaik-knjiga.hr
Mozaik knjiga d.o.o., Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb, Croatia